cine suntem?

despre noi

Cu o activitate începută încă din anul 2016 în domeniul traducerilor autorizate, biroul nostru vă propune o gamă largă de traduceri din diferite domenii și limbi, efectuate numai de traducători autorizați de Ministerul Justiției.

Dorind să venim în sprijinul unei societăți aflate în continuă transformare și cu exigențe ridicate în ceea ce privește eficiența și timpii de așteptare, vă propunem utilizarea mijloacelor tehnologice de actualitate, atât pentru trimiterea documentației către noi în scopul elaborării unei oferte personalizate de preț, cât și pentru trimiterea către dvs. a traducerilor. Vă invităm, așadar, să utilizați cu încredere adresa de e-mail și aplicația whatsapp pentru trimiterea documentației către noi, asigurându-vă că vom reveni cu un răspuns în cel mai scurt termen.

traduceri popesti leordeni

Ce fel de documente traducem?

Traducem orice fel de document, adresându-ne atât persoanelor fizice, cât și companiilor. Traducătorii noștri au experiență în diferite domenii, astfel încât vă punem la dispoziție soluții personalizate în funcție de nevoile dvs.

ACTE DE STARE CIVILĂ: certificate de naștere/căsătorie/deces, livret de familie, certificate de cazier judiciar, documente de identitate, alte acte de stare civilă, adeverințe (de salariat, de pensionar, de student, elev).

DECLARAȚII ȘI ACTE NOTARIALE: declarații pe proprie răspundere, împuterniciri, procuri, convenții, testamente, contracte și precontracte, autentificări notariale.

ACTE AUTO: certificate de înmatriculare, acte de vânzare-cumpărare, asigurări auto, facturi de achiziție, împuterniciri, contracte de comodat.

ACTE MEDICALE: certificate medicale, adeverințe, scrisori medicale, rapoarte medicale, rapoarte de analize și investigații, consimțământ informat, bilete de ieșire din spital, rețete medicale, trimiteri, prospecte, lucrări de specialitate.

ACTE DE STUDIU: diplome de bacalaureat/licență/master/doctorat, certificate de competențe, certificate de studiu, foi matricole, adeverințe de studiu.

DOCUMENTE PENTRU ANGAJARE: CV, scrisoare de intenție, adeverințe.

DOCUMENTE JURIDICE: hotărâri judecătorești, sentințe, contracte.

DOCUMENTE FINANCIAR-CONTABILE: extrase de cont, certificate constatatoare, contracte, scrisori de garanție bancară, certificate fiscale, bilanțuri, registre contabile, oferte.

DOCUMENTE TEHNICE: fișe de instrucțiuni, documente de omologare, manuale tehnice, cataloage, certificate de calitate.

TRADUCERI PAGINI WEB & IT

Cum se realizează o traducere?

Prima etapă este cea în care dvs. ne contactați pentru a ne solicita o ofertă de preț. Ne puteți trimite documentele prin e-mail sau whatsapp, iar noi revenim în cel mai scurt timp cu o cotație de preț și un termen de predare.

După ce agreăm împreună cu dvs. prețul, modalitatea de plată și termenul, documentul este preluat de unul dintre traducătorii noștri colaboratori spre a fi tradus.

În momentul primirii traducerii, aceasta ajunge la un revizor care verifică exactitatea datelor și corectitudinea traducerii, iar în cele din urmă noi vă livrăm documentul conform celor stabilite cu dvs. inițial.

Pentru a facilita întregul proces, livrăm traducerile prin curier rapid oriunde în țară în termen de o zi.

Pentru traducerile simple, putem efectua livrarea și prin e-mail, în funcție de necesitățile dvs.